Cập nhật 22/10/2020 21:06 (GMT+7)

Báo cáo

Báo cáo thống kê số liệu tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018

 

Để có cơ sở báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo Biểu mẫu thống kê gửi kèm công văn này (Biểu mẫu được đăng tải tại mục Số liệu thống kê trên trang thông tin điện tử cucbaochi.gov.vn).

Biểu mẫu thống kê (bản giấy) đề nghị gửi về Cục Báo chí (số 7 Yết Kiêu, Hà Nội) và bản mềm về địa chỉ (thongkecbc@gmail.com) trước ngày 28/3/2019.

Biểu mẫu dowload tại đây Biểu mẫu

Tin liên quan