Cập nhật 22/10/2020 21:09 (GMT+7)

Báo cáo

Biểu mẫu thống kê năm 2018

Thực hiện Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí báo tình hình hoạt động năm 2018 theo Biểu mẫu thống kê tại đây Bieu mau 2018

Tin liên quan