Cập nhật 27/05/2019 00:06 (GMT+7)

Tin tổng hợp

Bộ TT&TT tổ chức tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường

Ngày 5/6/2018, tại thành phố Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học năm 2018 cho cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, cán bộ bộ phận truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện và cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã của thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo đã tới dự phát biểu khai mạc Hội nghị.

20180606-m02.JPG
 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2016 -2020) đã xác định rõ: “Phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu”. Ngày 31/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
 
Có thể khẳng định, công tác bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân còn hạn chế. Nhiều địa phương còn chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt, xem nhẹ công tác bảo vệ môi trường; chưa phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của các tổ chức xã hội, cộng đồng và người dân.
 
Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, cộng đồng xã hộitích cực tham gia bảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc bảo vệ môi trường.
 
20180606-m01.jpg
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn 2025, trong đó xác định rõ quan điểm: “Phát triển nhiên liệu sinh học để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường là việc làm hết sức cần thiết và phải được ưu tiên”. Đây là loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, có thể tái tạo, giúp giảm sự lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch không thể tái tạo được. Vì vậy, một trong những giải pháp được nêu tại Đề án là: “Tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường,… của nhiên liệu sinh học trong sự phát triển bền vững. Tuyên truyền từng bước để xây dựng và phát triển thị trường về nhiên liệu sinh học tại Việt Nam”.  
 
Triển khai các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thêm thông tin để các cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện, cán bộ bộ phận truyền thanh thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện và cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã của thành phố Hà Nội phục vụ tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền.
 
Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày những nội dung về pháp luật bảo vệ môi trường; diễn biến tác động của biến đổi khí hậu, các giải pháp ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu; khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Theo mic.gov.vn

Tin liên quan