Cập nhật 22/10/2020 21:01 (GMT+7)

Văn bản quản lý

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin

Số hiệu 1616/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin Ngày ban hành 05/10/2018 Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn […]

Quyết định về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Số hiệu 1615/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Ngày ban hành 05/10/2018 Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Quyết định Lĩnh vực Lĩnh vực khác Cơ quan ban hành Bộ Thông […]

Quy định đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Thông tin đối ngoại trên báo chí phải đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến vị thế, hình ảnh Việt Nam ra thế giới; phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc, không gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, […]

Quyết định 866/QĐ-BTTTT

Số hiệu 866/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Ngày ban hành 06/06/2017 Ngày có hiệu lực 06/06/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Quyết định Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, […]

06/06/2017
Quyết định 256/QĐ-BTTTT

Số hiệu 256/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Ngày ban hành 27/02/2018 Ngày có hiệu lực 27/02/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn […]

27/02/2018
Thông tư 03/2018/TT-BTTTT

Số hiệu 03/2018/TT-BTTTT Trích yếu nội dung Ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình Ngày ban hành 20/04/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Ghi chú 1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm […]

20/04/2018
Nghị định 27/2018/NĐ-CP

Số hiệu 27/2018/NĐ-CP Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Ngày ban hành 01/03/2018 Ngày có hiệu lực 15/04/2018 Ngày hết hiệu […]

01/03/2018
Quyết định 148/QĐ-BTTTT

Số hiệu 148/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí Ngày ban hành 02/02/2018 Ngày có hiệu lực 02/02/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Quyết […]

02/02/2018
Nghị định 13/2018/NĐ-CP

Số hiệu 13/2018/NĐ-CP Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin Ngày ban hành 23/01/2018 Ngày có hiệu lực 01/07/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Nghị định Lĩnh vực Lĩnh vực khác Cơ quan ban hành Chính […]

23/01/2018
Thông tư 38/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 38/2017/TT-BTTTT Trích yếu nội dung Hướng dẫn các cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân Ngày ban hành 13/12/2017 Ngày có hiệu lực 28/01/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Thông […]

13/12/2017
Thông tư 36/2017/TT-BTTTT

Số hiệu 36/2017/TT-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Ngày ban hành 29/11/2017 Ngày có hiệu lực 15/01/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu […]

29/11/2017
Thông tư 19 /2017/TT-BTTTT

Số hiệu 19 /2017/TT-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông Ngày ban hành 12/09/2017 Ngày có hiệu lực 01/11/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Thông tư Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, […]

12/09/2017
Nghị định 97/2017/NĐ-CP

Số hiệu 97/2017/NĐ-CP Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính Ngày ban hành 18/08/2017 Ngày có hiệu lực […]

18/08/2017
Nghị định 17/2017/NĐ-CP

Số hiệu 17/2017/NĐ-CP Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Ngày ban hành 17/02/2017 Ngày có hiệu lực 17/02/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Nghị định Lĩnh vực Báo chí, […]

17/02/2017
49/2016/TT-BTTTT

Số hiệu 49/2016/TT-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo Ngày ban hành 26/12/2016 Ngày có hiệu lực 15/02/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Ghi chú Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20 tháng […]

26/12/2016