Cập nhật 09/07/2020 19:15 (GMT+7)

Văn bản quản lý

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
48/2016/TT-BTTTT

Số hiệu 48/2016/TT-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Ngày ban hành 26/12/2016 Ngày […]

26/12/2016
08/2017/NĐ-CP

Số hiệu 08/2017/NĐ-CP Trích yếu nội dung Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí Ngày ban hành 08/02/2017 Ngày có hiệu lực 30/03/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản […]

08/02/2017
09/2017/NĐ-CP

Số hiệu 09/2017/NĐ-CP Trích yếu nội dung Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước Ngày ban hành 09/02/2017 Ngày có hiệu lực 30/03/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Nghị định Lĩnh […]

09/02/2017
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

07/04/2016
104/2016/QH13

Luật Tiếp cận thông tin

06/04/2016
103/2016/QH13

Luật Báo chí

05/04/2016
03/2016/TT-BTTTT

Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

01/02/2016
38/2015/TTLT-BTTTT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT/BTTTT-BTC ngày 21/7/2015 hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

25/12/2015
45/2015/QĐ-TTg

Về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí

24/09/2015
65/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

07/08/2015
01/2015/QĐ-TTg

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020

07/01/2015
47/2014/TT-BCT

Quy định về quản lý website thương mại điện tử

05/12/2014
14/2014/TT-BTTTT

Thông tư ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB-C tại điểm kết nối thuê bao”

14/11/2014
11/2014/TT-BTTTT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại điểm thu

05/09/2014
09/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội

19/08/2014