Cập nhật 09/07/2020 17:30 (GMT+7)

Văn bản quản lý

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
4/2014/TT-BTTTT

Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

19/03/2014
18/2014/NĐ-CP

Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

14/03/2014
27/2013/TT- BTTTT

Thông tư Quy định về việc xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

31/12/2013
25/2013/TT-BTTTT

Thông tư quy định về hồ sơ giám định tư pháp và các biểu mẫu giám định tư pháp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

27/12/2013
24/2013/TT-BTTTT

Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực lĩnh vực thông tin và truyền thông

27/12/2013
159/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản

12/11/2013
1378/QĐ-TTg

Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2020

12/08/2013
25/2013/QĐ-TTg

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

04/05/2013
225/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015

26/12/2012
02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015

13/12/2012
06/2012/TT-BNG

Về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

10/12/2012
19/2012/TT-BTTTT

Quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

22/11/2012
88/2012/NĐ-CP

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

23/10/2012
13/2012/TT-BTTTT

Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

30/07/2012
09/2012/TT-BTTTT

Ban hành danh mục kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu

06/07/2012