Cập nhật 23/09/2020 21:38 (GMT+7)

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin

Số hiệu 1616/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin Ngày ban hành 05/10/2018 Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn […]

Quyết định về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Số hiệu 1615/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Ngày ban hành 05/10/2018 Ngày có hiệu lực 05/10/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Quyết định Lĩnh vực Lĩnh vực khác Cơ quan ban hành Bộ Thông […]

Quyết định 866/QĐ-BTTTT

Số hiệu 866/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Ngày ban hành 06/06/2017 Ngày có hiệu lực 06/06/2017 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn bản Quyết định Lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, […]

06/06/2017
Quyết định 256/QĐ-BTTTT

Số hiệu 256/QĐ-BTTTT Trích yếu nội dung Về việc phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 Ngày ban hành 27/02/2018 Ngày có hiệu lực 27/02/2018 Ngày hết hiệu lực (Văn bản còn hiệu lực) Hình thức văn […]

27/02/2018