Cập nhật 31/05/2020 13:10 (GMT+7)

Hoạt động của Cục Báo chí

Cục Báo chí kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Chi bộ Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã trang trọng tổ chức kết nạp Đảng cho đảng viên mới là đồng chí Lê Thanh Nga, chuyên viên Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Hợp tác quốc tế theo đúng điều lệ và nghi thức kết nạp đảng viên.

Đồng chí Lê Thanh Nga được kết nạp đảng theo Quyết định kết nạp đảng viên số 821-QĐ/TV ngày 16/5/2018 của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bí thư Chi bộ – Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc trao Quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Lê Thanh Nga.

Theo đánh giá của Chi bộ Cục báo chí, đồng chí Lê Thanh Nga là quần chúng có tư tưởng chính trị vững vàng, luôn gương mẫu trong các hoạt động nghiệp vụ; có khả năng vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua của cơ quan; kiên trì phấn đấu vượt khó…

Tại lễ kết nạp Đảng viên mới và sinh hoạt thường kỳ tháng 5 của Chi bộ Cục Báo chí, thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ TT&TT, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã điểm lại ngắn gọn các nội dung của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017; Một số vấn đề về công tác cán bộ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh lại một trong những điểm đáng lưu ý tại Hội nghị Trung ương 7 là lần này có bước đổi mới trong công tác báo chí truyền thông. Đó là các phiên thảo luận tại hội trường đều cho báo chí vào dự, thể hiện tính dân chủ ở cấp cao ngay trong Trung ương.

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5 của Chi bộ Cục Báo chí và chúc mừng đảng viên mới Lê Thanh Nga.

Trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới và sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5 của Cục Báo chí, Bí thư Ban Cán sự Đảng – Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chúc mừng Chi bộ Cục Báo chí đã làm tốt công tác phát triển Đảng. Giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, Bộ trưởng mong muốn đồng chí Lê Thanh Nga tiếp tục nỗ lực phấn đấu rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên tốt, không ngừng học tập tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như nâng cao chuyên môn để 12 tháng sau vượt qua thử thách, trở thành đảng viên chính thức.

Đồng nghiệp chúc mừng đồng chí Lê Thanh Nga trở thành đảng viên mới.

PV

Tin liên quan