Cập nhật 22/10/2020 22:22 (GMT+7)

Báo cáo

Đề nghị cung cấp thông tin báo chí

Để có cơ sở sở đề xuất cơ chế chính sách đặt hàng báo chí, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo biểu mẫu thống kê gửi về Cục Báo chí trước ngày 24/8/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ: thongkecbc@gmail.com)

Địa chỉ: Số 7 Yết Kiêu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Biểu mẫu thống kê download tại đây BM Thống kê

Tin liên quan