Cập nhật 22/10/2020 22:50 (GMT+7)

Báo cáo

Cung cấp thông tin phục vụ cơ chế đặt hàng báo chí

Thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí, để đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc bố trí kinh phí đặt hàng báo chí trong thời gian tới, Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp cung cấp thông tin theo: Bang thong ke

Tin liên quan