Cập nhật 22/10/2020 21:01 (GMT+7)


 • Báo Nhân dân

  Địa chỉ: Số 71 Hàng Trống - Hà Nội

  Email: nhandandientu@nhandan.org.vn; nhandandientutiengviet@gmail.com

  Số điện thoại: (84) 24 382 54231/382 54232

  Website:

 • Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

  Địa chỉ: Số 185 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  Email: tiepnhanykien_sotttt@hanoi.gov.vn

  Số điện thoại: (024)37367115

  Website: http://ict-hanoi.gov.vn/

 • AN GIANG

  Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

  Email: sotttt@angiang.gov.vn

  Số điện thoại: (02963) 956898

  Website: http://sotttt.angiang.gov.vn

 • Sở Thông tin và Truyền thông

  Địa chỉ:

  Email:

  Số điện thoại:

  Website:

 • Cơ quan báo chí 2

  Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội

  Email: bdbc@gmail.com

  Số điện thoại: 098485485

  Website:

 • Cơ quan báo chí 1

  Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà nội

  Email: baochi@gmail.com

  Số điện thoại: 0975188010

  Website: