Cập nhật 22/10/2020 21:20 (GMT+7)Cơ quan báo chí

 • Báo Nhân dân

  Địa chỉ: Số 71 Hàng Trống - Hà Nội

  Email: nhandandientu@nhandan.org.vn; nhandandientutiengviet@gmail.com

  Số điện thoại: (84) 24 382 54231/382 54232

  Website:

 • Cơ quan báo chí 2

  Địa chỉ: Ba Đình - Hà Nội

  Email: bdbc@gmail.com

  Số điện thoại: 098485485

  Website:

 • Cơ quan báo chí 1

  Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà nội

  Email: baochi@gmail.com

  Số điện thoại: 0975188010

  Website: