Cập nhật 22/10/2020 22:42 (GMT+7)Một số cơ quan liên quan

 • Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

  Địa chỉ: Số 185 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

  Email: tiepnhanykien_sotttt@hanoi.gov.vn

  Số điện thoại: (024)37367115

  Website: http://ict-hanoi.gov.vn/

 • Cơ quan báo chí 1

  Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà nội

  Email: baochi@gmail.com

  Số điện thoại: 0975188010

  Website: