Cập nhật 22/10/2020 22:27 (GMT+7)

Thông báo

THÔNG BÁO: Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017 (Tác phẩm báo chí và sách)

Giải thưởng toàn quôc về thông tin đối ngoại năm 2017″ sắp hết hạn nhận tác phẩm dự giải (đến hết ngày 31/3/2018). Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng đề nghị các cấp Hội quan tâm tuyên truyền, quảng bá về giải thưởng tới các hội viên, động viên hội viên gửi tác phẩm dự Giải. Xem Thông báo của Ban tổ chức về Giải thưởng (trong file kèm theo)

THÔNG BÁO về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2017

(Tác phẩm báo chí và sách) xem tại đây

Tin liên quan