Cập nhật 22/10/2020 21:47 (GMT+7)

Báo cáo

Thống kê phục vụ đánh giá phát triển ngành TT&TT

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá các chỉ số phát triển ngành thông tin và truyền thông (KPI), Cục Báo chí đề nghị các cơ quan báo chí báo cáo tình hình hoạt động từ năm 2016 đến Quý II/2019 theo Biểu mẫu

Tin liên quan