Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press

Bộ TT&TT đề nghị báo cáo về hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú

Thời gian qua, hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí tại các địa phương về cơ bản đã tuân thủ đúng quy định của Luật Báo chí.
12/12/2020, 18:06
T.M

Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số văn phòng đại diện và phóng viên thường trú hoạt động chưa đúng quy định của pháp luật về báo chí, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo hoạt động chân chính, đúng pháp luật.

Ngày 10 tháng 7 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 2411/BTTTT-CBC về việc chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí. Tại văn bản này, Bộ đã yêu cầu các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú thuộc quyền, bảo đảm hoạt động đúng quy định của pháp luật về báo chí và quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đồng thời, Bộ cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, hướng dẫn văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn thực hiện đúng các thủ tục đăng ký hoạt động theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú để Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh theo quy định của pháp luật.

Để bảo đảm xem xét, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, phục vụ tốt hơn công tác quản lý nhà nước, ngày 01/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 3404/BTTTT-CBC đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo đánh giá hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương định kỳ 6 tháng/lần.

Cụ thể, Bộ TT&TT yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin: Số liệu về văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại địa phương; việc chấp hành quy định về điều kiện hoạt động; việc chấp hành quy định của pháp luật về báo chí, như: hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; tỷ lệ tin bài phản ánh những vấn đề tích cực, tiêu cực của địa phương…; đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú.

Trước mắt, để có cơ sở xem xét, đánh giá chung về hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của cơ quan báo chí trong 8 tháng năm 2020, Bộ TT&TT đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo theo nội dung trên gửi Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí). /.

Xem thêm