Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press
 • Biện pháp xử lý đối với cơ quan báo chí hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích

  Hiện tôi đang công tác tại một cơ quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tôi muốn trao đổi về việc chấp hành quy định về tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo, tạp chí: Ngày 14 7 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông có ban hành văn bản số 2595 BTTTT-CBC về việc phối hợp triển khai quy hoạch báo chí. Tuy nhiên trong thời gian qua, có một số Báo, Tạp chí hoạt động không tuân thủ đúng theo quy định về tôn chỉ, mục đích của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; viết bài, phản ánh những thông tin không có căn cứ làm ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của các cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vậy xin hỏi, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có biện pháp xử lý như thế nào đối với các cơ quan báo và tạp chí hoạt động không đúng với tôn chỉ, mục đích
  (Độc giả: Nguyễn Thị Khánh Vân - Đức Ninh, Hàm Yên, tuyên Quang - vanntk.snntuyenquang@gmail.com)
  Trả lời:

  Bộ Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác quản lý phóng viên, cộng tác viên; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những sai phạm trong hoạt động báo chí trong đó có việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của báo, tạp chí điện tử.

  Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức sơ kết 3 năm thi hành Luật Báo chí 2016 để rà soát, tập hợp vướng mắc, bất cập để sửa đổi Luật Báo chí. Từ đó, kiến nghị Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Báo chí năm 2016, trong đó quy định rõ báo điện tử và tạp chí điện tử và những vấn đề khác liên quan.

  Ngày 07/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; trong đó sẽ có hình thức xử lý nghiêm hơn, áp dụng cả hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí từ 01 - 12 tháng đối với hành vi thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí.

Gửi câu hỏi
Gửi câu hỏi
captcha Gửi
Danh sách câu hỏi