Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025

Hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025
(cucbaochi.gov.vn)- Ngày 01 tháng 01 năm 2021, Thẻ nhà báo kỳ hạn 2016 - 2020 sẽ hết thời hạn sử dụng. Căn cứ quy định của Luật Báo chí năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện việc cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 trong cả nước.
12/12/2020, 18:06

Để bảo đảm thực hiện việc cấp thẻ nhà báo đúng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cơ quan, tổ chức có đối tượng đề nghị cấp thẻ nhà báo:

1. Căn cứ Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo để lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 cho các trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đúng đối tượng theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 (bao gồm cả bản giấy và bản điện tử), cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo gửi trước ngày 15 tháng 10 năm 2020.

a) Hồ sơ bản giấy: Gửi đến Cục Báo chí (số 07 Yết Kiêu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (tòa nhà số 115 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

b) Hồ sơ bản điện tử: Thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ http://thenhabao.mic.gov.vn/ để hoàn thành việc cập nhật dữ liệu hồ sơ.

3. Đối với các cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp thực hiện quy hoạch báo chí, đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chưa có hồ sơ, thủ tục để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp đổi Thẻ nhà báo, cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

4. Trong quá trình triển khai hồ sơ, nếu có vướng mắc, kiến nghị, các cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo phản ánh về Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử để được hướng dẫn.