Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press

Nghị định 09/2017/NĐ-CP về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Số hiệu 09/2017/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định 09/2017/NĐ-CP về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày ban hành 09/02/2017
Ngày có hiệu lực 09/02/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Download