Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press

Nghị định số 08/2017/NĐ-CP về lưu chiểu

Số hiệu 08/2017/NÐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định số 08/2017/NĐ-CP về lưu chiểu
Ngày ban hành 08/02/2017
Ngày có hiệu lực 08/02/2017
Ngày hết hiệu lực (Văn bản hết hiệu lực)
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Download