Cổng thông tin điện tử

Cục Báo chí

Authority of Press

Xử phạt vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020

06 cơ quan báo chí bị xử phạt gần 100 triệu đồng
12/12/2020, 18:06
T.T

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Cục Báo chí đã xử phạt vi phạm hành

chính đối với 06 cơ quan báo chí, gồm: Báo VietNamNet, Báo điện tử Lao động,

Báo Tiền phong, Báo điện tử Nhà báo và Công luận, Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí

Minh và Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường.

Các hành vi sai phạm chủ yếu của cơ quan báo chí là thông tin sai sự thật

(05 trường hợp); 01 trường hợp (Tạp chí điện tử Sức khỏe và Môi trường) bị xử

phạt vì hành vi thực hiện không đúng quy định trong giấy phép và vi phạm quy

định về trình bày sản phẩm báo chí; 01 trường hợp (Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí

Minh) ngoài xử phạt hành chính bằng tiền 55 triệu đồng, còn bị tước quyền sử

dụng Giấy phép hoạt động báo chí điện tử trong thời hạn 01 tháng.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ quan báo chí là 99,7 triệu

đồng./.

Xem thêm